Bài đăng

Bài toán cân bằng đa trị

Bài toán cân bằng đa trị
Authors: Nguyễn, Bá Minh , người hướng dẫn
Hoàng, Thị Kim Huế
Trình bày các khái niệm, tính chất của nón, điểm hữu hiệu trong không gian tôpô tuyến tính, các khái niệm về tính liên tục, tính lồi, tính Lipschitz theo nón của ánh xạ đa trị. Tập hợp các kết quả nghiên cứu về điều kiện cần và đủ để ánh xạ đa trị là C- li  ...
Title: Bài toán cân bằng đa trị: Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 02Authors: Nguyễn, Bá Minh , người hướng dẫn
Hoàng, Thị Kim HuếKeywords: Toán giải tích;Không gian Tôpô tuyến tính;Cân bằng đa trị;;oán họcIssue Date: 2013Publisher: ĐHKHTNAbstract: 70 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Trình bày các khái niệm, tính chất của nón, điểm hữu hiệu trong không gian tôpô tuyến tính, các khái niệm về tính liên tục, tính lồi, tính Lipschitz theo nón của ánh xạ đa trị. Tập hợp các kết quả nghiên cứu về điều kiện cần và đủ để ánh xạ đa trị là C- li (...)
Electronic Resou…

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lò siêu tới hạn cho các nhà máy nhiệt điện than để giảm phát thải khí nhà kính

Hình ảnh
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lò siêu tới hạn cho các nhà máy nhiệt điện than để giảm phát thải khí nhà kính
Authors: Lưu, Đức Hải , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Huyền
Tìm hiểu Công nghệ lò hơi siêu và trên siêu tới hạn. Đánh giá tình hình sử dụng và phát triển công nghệ siêu tới hạn trên thế giới. Phân tích khả năng áp dụng công nghệ siêu tới hạn tại Việt Nam. Phân tích khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải KN....
Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lò siêu tới hạn cho các nhà máy nhiệt điện than để giảm phát thải khí nhà kính : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01Authors: Lưu, Đức Hải , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu HuyềnKeywords: Khoa học môi trường;Công nghệ lò siêu tới hạn;Nhà máy nhiệt điện than;Khí thải nhà kínhIssue Date: 2014Publisher: ĐHKHTNAbstract: 77 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Tìm hiểu Công nghệ lò hơi siêu và trên s…

Công thức Black – Scholes trong toán tài chính

Hình ảnh
Công thức Black – Scholes trong toán tài chính
Authors: Trần, Hùng Thao , người hướng dẫn
Phạm, Quang Khải
Trình bày một số khái niệm cơ bản về Toán Tài Chính và Giải tích ngẫu nhiên liên quan đến đề tài luận văn như Quyền chọn, Trái phiếu và lãi suất, Toán tử sinh cực vi, công thức Feynman – Kac … Trình bày chung về các phương trình vi phân ngẫu nhiên mà hệ số...
Title: Công thức Black – Scholes trong toán tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15Authors: Trần, Hùng Thao , người hướng dẫn
Phạm, Quang KhảiKeywords: Toán học;Toán tài chính;Lý thuyết xác suất;Công thức black;Công thức scholesIssue Date: 2013Publisher: ĐHKHTNAbstract: Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Trình bày một số khái niệm cơ bản về Toán Tài Chính và Giải tích ngẫu nhiên liên quan đến đề tài luận văn như Quyền chọn, Trái phiếu và lãi suất, Toán tử sinh cực vi, công thức Feynman – Kac … Trình bày chung về các phương trình vi…

Các phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu

Các phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu
Authors: Đào, Hữu Hồ, 1944- , người hướng dẫn
Mai, Thị Hương
Trình bày các kết quả của mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ một lô gồm hữu hạn phần tử. Các ước lượng, tính chất và phương sai của ước lượng của trung bình tổng thể, tổng thể, tỷ số… Ở chương này đưa ra những khái niệm cơ bản mà ta sẽ dùng ở các chương tiếp theo...
Title: Các phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15Authors: Đào, Hữu Hồ, 1944- , người hướng dẫn
Mai, Thị HươngKeywords: Toán học;Lý thuyết xác suất;Thống kê toán học;Phương pháp lấy mẫu;Xử lý mẫuIssue Date: 2013Publisher: ĐHKHTNAbstract: Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Trình bày các kết quả của mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ một lô gồm hữu hạn phần tử. Các ước lượng, tính chất và phương sai của ước lượng của trung bình tổng thể, tổng thể, tỷ số… Ở chương này đưa ra những khái niệm cơ bản mà ta sẽ dùng…

Đánh giá khả năng dự báo hạn mùa của một số mô hình khí hậu khu vực cho Việt Nam

Hình ảnh
Title: Đánh giá khả năng dự báo hạn mùa của một số mô hình khí hậu khu vực cho Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 61 44 87Authors: Vũ, Thanh Hằng, người hướng dẫn
Lê, Thị ThươngIssue Date: 2015Publisher: Trường ĐHKHTNAbstract: 92 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khí tượng và khí hậu học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39792Appears in Collections:HUS - Master Theses

Điều tra, nghiên cứu một số hoạt chất có khả năng kháng vi sinh vật và kháng dòng tế bào ung thư từ xạ khuẩn

Title: Điều tra, nghiên cứu một số hoạt chất có khả năng kháng vi sinh vật và kháng dòng tế bào ung thư từ xạ khuẩnAuthors: Nguyễn Huỳnh Minh QuyênKeywords: bacteriocine;xạ khuẩn;ung thưIssue Date: 2011Series/Report no.: Đề tài đặc biệt cấp ĐHQGHN;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/8942Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật học máy để dự đoán chứng khoán bằng ngôn ngữ R

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật học máy để dự đoán chứng khoán bằng ngôn ngữ R
Authors: Nguyễn, Văn Vinh
Phạm, Quốc Hùng
Giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về bài toán phân tích chứng khoán. Các kỹ thuật thường được áp dụng trong phân tích kỹ thuật và các chỉ số liên quan. Khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức. Trình bày tổng quan về ngôn ngữ R, một số ứng dụng của ngôn...
Title: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật học máy để dự đoán chứng khoán bằng ngôn ngữ R : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Authors: Nguyễn, Văn Vinh
Phạm, Quốc HùngKeywords: Hệ thống thông tin;Ngôn ngữ R;Khai phá dữ liệuIssue Date: 2013Publisher: Đại học Công nghệAbstract: Electronic Resources
Giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về bài toán phân tích chứng khoán. Các kỹ thuật thường được áp dụng trong phân tích kỹ thuật và các chỉ số liên quan. Khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức. Trình bày tổng quan về ngôn ngữ R, một số ứng dụng của ngôn (...)
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công n…