Bài đăng

Nghiên cứu đối chiếu cách tri nhận thời gian trong những thành ngữ, tục ngữ chỉ thời gian tiếng Anh và tiếng Việt

Title: Nghiên cứu đối chiếu cách tri nhận thời gian trong những thành ngữ, tục ngữ chỉ thời gian tiếng Anh và tiếng ViệtAuthors: Phạm Thị Thúy ChinhKeywords: Nghiên cứu đối chiếu;Gian tiếng Anh và tiếng ViệtIssue Date: 2017Publisher: H.: ĐHNNDescription: 64 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54538Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Bảo vệ quyền nhân thân bằng pháp luật dân sự trong lĩnh vực báo chí

Title: Bảo vệ quyền nhân thân bằng pháp luật dân sự trong lĩnh vực báo chí : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30Authors: Nguyễn, Minh Tuấn , người hướng dẫn
Nguyễn, Thành Chung, 1977-Keywords: Luật dân sự;Báo chí;Pháp luật Việt Nam;Quyền nhân thânIssue Date: 2014Publisher: Khoa LuậtAbstract: Luận văn ThS. Luật Dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52811Appears in Collections:LAW - Master Theses

Vị trí, tiềm năng biển Việt Nam và chính sách hợp tác quốc tế về biển trong giai đoạn hiện nay

Vị trí, tiềm năng biển Việt Nam và chính sách hợp tác quốc tế về biển trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Thanh Minh
Trình bày khái quát về Biển Đông, vị trí của biển Việt Nam trong Biển Đông, việc phân định biển Việt Nam với các nước trong khu vực Biển Đông. Trình bày chi tiết những tiềm năng của biển Việt Nam, đó cũng là nhân tố cơ bản đối với vấn đề hội nhập quốc tế, đồng thời đánh giá vai trò của kinh tế biển trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước, từ đó phân tích chính sách về biển của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế hóa và khi vực hóa. Phân tích chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, đồng thời đánh giá về triển vọng kinh tế biển Việt Nam trong thời gian tới, để từ đó đưa ra một số kiến nghị về chính sách đối với việc bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và vùng trời, khai thác tiềm năng của biển, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển, công tác quản lý Nhà nước liên quan đến b…

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trẻ tại các doanh nghiệp Việt Nam

Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trẻ tại các doanh nghiệp Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Authors: Nguyễn, Thế Anh, người hướng dẫn
Đỗ Hải LongIssue Date: 2015Publisher: ĐHKTAbstract: 72 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54990Appears in Collections:UEB - Master Theses

Đánh giá năng lực áp dụng nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong thực hành tâm lý học lâm sàng cho trẻ em và vị thành niên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33389
Title: Đánh giá năng lực áp dụng nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong thực hành tâm lý học lâm sàng cho trẻ em và vị thành niênAuthors: Lê, Thị Huyền TrangKeywords: Tâm lý học lâm sàng;Trẻ em;Vị thành niên;Tâm lý học trẻ emIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học giáo dụcDescription: 117 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33389Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Kỷ luật lao động và trách nhiệm kỷ luật lao động trong pháp luật Việt Nam

Title: Kỷ luật lao động và trách nhiệm kỷ luật lao động trong pháp luật Việt NamAuthors: Hoàng, Thị HuyềnKeywords: ỷ luật lao động;Luật và pháp chế;Luật kinh tế;Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: 101 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33161Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Vài suy nghĩ về Ngày lễ Vu Lan trong Phật giáo với xã hội Việt Nam hôm nay

Vài suy nghĩ về Ngày lễ Vu Lan trong Phật giáo với xã hội Việt Nam hôm nay
Authors: Trần, Khánh Dư
Từ xa xưa người Việt Nam đã có tục thờ cúng Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ đó là sự thể hiện tấm lòng tri ân người sinh thành ra mình và nuôi dưỡng dậy dỗ mình khôn lớn, nó đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Việc thờ cúng này được thể hiện trong các gia đình người Việt, và được thực hiện vào các ngày giỗ, tết hàng năm trong mỗi gia đình...
Title: Vài suy nghĩ về Ngày lễ Vu Lan trong Phật giáo với xã hội Việt Nam hôm nayAuthors: Trần, Khánh DưKeywords: Lễ Vu Lan;Phật giáoIssue Date: 2013Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Từ xa xưa người Việt Nam đã có tục thờ cúng Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ đó là sự thể hiện tấm lòng tri ân người sinh thành ra mình và nuôi dưỡng dậy dỗ mình khôn lớn, nó đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Việc thờ cúng này được thể hiện trong các gia đình người Việt, và được thực hiện vào các ngày giỗ, tết hàng năm tro…