Bài đăng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống lãng phí và vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống lãng phí và vận dụng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102Authors: Hoàng, Thanh LươngKeywords: Tư tưởng;Phòng chốngIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănAbstract: - Luận văn đã nghiên cứu, làm rõ nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống lãng phí, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá thực trạng phòng, chống lãng phí ở Việt Nam hiện nay, xác định những vấn đề đặt ra, cần giải quyết. - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra trong phòng, chống lãng phí ở Việt Nam hiện nay.Description: 107 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61137Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thành công đến từ những nỗ lực

Title: Thành công đến từ những nỗ lựcAuthors: Mai, AnhKeywords: Giáo dục đại học;Giảng viênIssue Date: 2015Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: Số 288 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: TNS04900 ; 2 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24552Appears in Collections:VNU Bulletin

Hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Title: Hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07Authors: Nguyễn, Tiến Vinh
Nguyễn, Thị Thu HiềnKeywords: Pháp luậtIssue Date: 2015Publisher: Khoa LuậtAbstract: Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52699Appears in Collections:LAW - Master Theses

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Title: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03Authors: Lương, Thị Huyền TrangKeywords: Tăng trưởng kinh tế;Văn hóaIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănAbstract: - Về mặt lý luận, luận án đưa ra khái niệm tăng trưởng kinh tế, các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế; khái niệm phát triển văn hóa, các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển văn hóa; khái niệm mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, chủ thể giải quyết và các nhân tố ảnh hưởng tới mối quan hệ này tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. - Về thực trạng, luận án phân tích những thành tựu và hạn chế trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, nguyên nhân của thực trạng trên và một số vấn vấn đề đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ này. - Về giải pháp, luận án đưa ra hai quan điểm chỉ đạo và 5 giải pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa…

Đối thoại Shangri-La và sự tham gia của Việt Nam

Title: Đối thoại Shangri-La và sự tham gia của Việt Nam: Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102Authors: Vũ, Thị YếnKeywords: Quan hệ quốc tế;Đối thoại quốc tếIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănAbstract: - Luận văn đã làm rõ quá trình hình thành và phát triển của Đối thoại Shangri-La từ năm 2002 đến năm 2016. Đối thoại Shangri-La (ban đầu được biết đến là Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á) được khởi xướng vào năm 2002, tại đây các Bộ trưởng Quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương có thể tham gia đối thoại nhằm xây dựng niềm tin và thúc đẩy hợp tác. - Luận văn phân tích tính tầm quan trọng của Đối thoại Shangri-La đối với an ninh khu vực. Đây là đối thoại có sự tham dự của các chính khách, quan chức ngoại giao, quốc phòng, các chuyên gia học giả, chia sẻ quan điểm của mình cũng như đánh giá thống nhất về tình hình an ninh khu vực để từ đó định hình cho các khuôn khổ hợp tác. Trải qua chặng đường 15 năm, Đối thoại Shangri-La đã trở thành một…

10 đột phá công nghệ năm 2016

Title: 10 đột phá công nghệ năm 2016Authors: Trúc Quỳnh
Hảo LinhKeywords: Khoa học công nghệIssue Date: 2016Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: TNS05098; 6 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24820Appears in Collections:VNU Bulletin

Quyền tham gia quản lý nhà nước của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam

Title: Quyền tham gia quản lý nhà nước của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01Authors: Nguyễn, Hoàng Anh, người hướng dẫn
Lê, Thị MaiIssue Date: 2016Publisher: Khoa LuậtAbstract: 91 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hiến pháp và luật hành chính: 60 38 01 02 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52783Appears in Collections:LAW - Master Theses