Bài đăng

Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đại, chuẩn quốc tế

Title: Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đại, chuẩn quốc tếAuthors: Nguyễn Hoàng HảiKeywords: Đại học Quốc gia Hà Nội;Chuẩn quốc tếIssue Date: 2016Publisher: H. : Đại học Quốc giaCitation: Số 298 + 299 - Bản tin Đại học Quốc giá Hà NộiDescription: TNS04876 ; 3 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24950Appears in Collections:VNU Bulletin

Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay

Title: Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay: Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03Authors: Đặng, Văn LuậnKeywords: Khoa học công nghệ;Gia đìnhIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănAbstract: - Nêu ra và làm sáng tỏ thêm các khái niệm: khái niệm khoa học, công nghệ, tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại, gia đình Việt Nam hiện nay. - Phân tích, đánh giá thực trạng sự tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay, cùng những vấn đề đặt ra. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những tác động tính cực và giảm thiểu những tác động tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay.Description: 170 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60187Appears in Collections:USSH - Dissertations

Kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV) và công chúng Hà Nội

Title: Kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV) và công chúng Hà NộiAuthors: Trần Thị TuyếtKeywords: Đài Tiếng nói Việt Nam;Công chúngIssue Date: 2017Publisher: H.:ĐH KHXV & NVDescription: 190 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54370Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng chỉ số đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Title: Luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng chỉ số đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20Other Titles: Scientific and practical bases for building quality evaluation indicators of training programs for cadres, civil servants and public employeesAuthors: Phan, Thị HoaKeywords: Chỉ số đánh giá;Giáo dục người lớn;Bồi dưỡng;Cán bộIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Giáo dụcDescription: 89 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59090Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Trách nhiệm gấp đôi với cuộc đời

Title: Trách nhiệm gấp đôi với cuộc đờiAuthors: Ngọc DiệpKeywords: Cổ sinh;Địa tầng;Nhà khoa học;Địa chấtIssue Date: 2015Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: Số 294 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: TNS04918 ; 5 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24850Appears in Collections:VNU Bulletin

Quyền được bảo vệ đời tư trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Title: Quyền được bảo vệ đời tư trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
CHNG IAuthors: Vũ, Công Giao, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Huyền Trang
hungKeywords: Quyền con người;Bảo vệ đời tư;Pháp luật Việt Nam;Pháp luật quốc tếIssue Date: 2014
2014-12-30Publisher: Khoa LuậtAbstract: 96 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52589Appears in Collections:LAW - Master Theses

Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm

Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm
Authors: Trương, Ninh Thuận, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hằng
Luận văn đã đạt được hai kết quả quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm. Về nghiên cứu tìm hiểu: - Nghiên cứu về các quy trình phát triển phần mền - Tìm hiểu về đặc tả yêu cầu trong phát triển phần mềm - Tìm hiểu các hệ thống Jira và Whizible đang được sử dụng trong thực tế - Tìm hiểu về từ khóa, cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình trong phát triển hệ thống - Tìm hiểu một số các vấn đề thường gặp phải khi thực hiện phân tích, đặc tả yêu cầu phát triển hệ thống . Về thực nghiệm, từ cơ sở lý thuyết tìm hiểu được và kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc cũng như các sự cố đã xả ra trong thực tế khi phát triển hệ thống tại các tổ chức: Tôi đã xây dựng được hệ thống quản lý, hỗ trợ phân tích yêu cầu phầm mềm đáp ứng công việc: - Quản lý các dự án và version phát triển tương ứng một cách tập trung - Quản lý các đặc tả yêu cầu p…